Tarot je symbolickou mapou vědomí a knihou moudrosti dávných časů

78 tarotových symbolů ukazuje portréty a vzorce prožitků, které se odehrávají v našem vnitřním světě, anebo vznikají z vnějšího světa a jsou typické pro lidskou duši. Tyto stavy vědomí jsou společné všem kulturám.

Tarot je zrcadlo moudrosti nitra

Tarot jako nástroj pomoci sobě samému, ne, jako něco neznámého či používaného jen k předvídání budoucnosti. 

"Psychologickým mechanismem pro transformaci energie je právě symbol." Jung

Tarot je vizuální mapou vědomí a systém symbolů, které nabízejí vnitřní vhled do osobních motivů a duchovního i profesního vývoje člověka. 

Stručná historie Tarotu

Nikdo přesně neví, kde má Tarot svůj původ.

Odkazy často směřují na Egypt, školu hermetiků, dále se ale objevují také soubory zcela evropské. Egyptské slovo Ta-rosh (tzn.královská cesta)      Latinské rota = kolo      Hebrejské Torah = zákon    Zkomolenina slova Thoth = starověký bůh, Taru = ze sánskrtu  Další odkazy směřují také do Číny, Koreje (podobné zpracování u bankovek) Indie - bohové jsou zobrazováni s podobnými atributy. Z období Alexandrie (centrum gnostického učení), období 2.století po Kristu, se objevuje Tarot jak ho známe.   Uprostřed 15. století vzkvétala popularita Tarotu, v 18. století Eliphas Levi přiřadil jednotlivým kartám barvy živlů a došlo také k propojení s Kabilistickým stromem života. Karty dále směřují také na propojení s jednotlivými souhvězdími.               


Velká arkána

Tarot obrazově ztvárňuje vnitřní a vnější změny, kterým prochází každý člověk. Velká arkána obsahuje univerzální principy a pravzorce v různých obdobích života. Životní principy, všeobecné zákonitosti a kolektivní zkušenosti celého lidstva.(podobně jako východní Kniha proměn) 

Královské karty

Ukazují osobní mistrovství, které je možné dosáhnout na poli myšlenek, pocitů, energie a hmotného světa. 

Malá arkána

Ukazuje životní výzvy, ale i talenty na mentální, emocionální, fyzické a duchovní rovině. 

Tarot je z psychologického hlediska vizuální ztvárnění psychologických stavů

Symboly nám umožňují znovu nabýt schopnosti používat jazyka, který nám otevře cestu k naší duši, s níž komunikujeme jen ve snech či v meditacích. Tarot nám tyto stavy ukazuje v obrazech.

Zrcadlo moudrosti nitra

Každému odpovídá jedinečným způsobem, tak aby neodhalil či neodkryl víc, než je daný jedinec schopen pojmout a pochopit.

Tarot je podivuhodný symbolický obraz universa

Jednotlivé symboly jsou klíče, které otvírají hlubší i doposud nepochopitelné souvislosti.